CKPIS predavanje: Hanna Stein o filmskom amaterizmu u jugoslavenskom socijalizmu

U organizaciji CKPIS-a gostujuće javno predavanje o jugoslavenskom amaterskom filmskom stvaralaštvu, pod naslovom Doing and Undoing Yugoslav Socialism with Amateur Film. Creative and Pragmatic Practices and Representations of Everyday Life in Yugoslav Ciné Club Productions of the 1960s and 1970s, održat će Hanna Stein, doktorandica na Sveučilištu u Grazu.

 

Predavanje će se održati u srijedu, 8. svibnja 2024., u 18.30 sati u Dvorani Slavka Zlatića, u prizemlju Filozofskog fakulteta u Puli, Matetića Ronjgova 1.

Organizirano amatersko filmsko stvaralaštvo bilo je vrlo proširen fenomen u Jugoslaviji poslije Drugog svjetskog rata. Kao i druga područja amaterizma, bilo je institucionalizirano kao sredstvo jugoslavenske kulturne politike, tehničke kulture, samoupravljanja i međunarodne prepoznatljivosti. U takvom institucijskom okviru kinoamaterizam je oblikovan kao politički korisna djelatnost. Istodobno je filmsko stvaralaštvo postalo sredstvo političke, kulturne i društvene participacije i izražavanja, a stvaratelji su filmski amaterizam prikazivali korisnim radi vlastitih ciljeva i interesa. Predavanje će obraditi rastući raskorak između različitoga poimanja korisnog filmskog stvaralaštva prikazujući tematske trope iz 1960-ih i 1970-ih koji predstavljaju brze društveno-političke mijene i dvoznačnosti jugoslavenskog socijalizma i moderniteta.

 

Hanna Stein je doktorandica zaposlena na Odjelu za povijest i antropologiju jugoistočne Europe pri Sveučilištu u Grazu. Njezini istraživački interesi uključuju povijest svakodnevice u socijalizmu, kulturnu i rodnu povijest, amatersko stvaralaštvo iz perspektive medijskih studija i vizualne kulture s fokusom na socijalističku Jugoslaviju i jugoistočnu Europu. Njezina doktorska disertacija temelji se na istraživanju organiziranih amaterskih filmskih praksi i produkcije u Jugoslaviji tijekom dugih šezdesetih.

 

Izvor:

https://www.unipu.hr/ckpis/dogadanja