U predprodukciji

Danilo-Lola Ilić: Dobri duhovi

Dugometražni dokumentarni film radnog naziva „Dobri duhovi“ ponovno će okupiti prvi postav benda Gustaph y njegovi dobri duhovi na novom glazbenom projektu, u kojemu će naglasak biti stavljen na grupni stvaralački proces te međuljudske odnose i dinamike.

Polazište priče je povijest grupe koja je bila aktivna u prvoj polovici 80-ih godina prošlog stoljeća u Vodnjanu, malom mjestu nedaleko od Pule. Film je kolaž individualnih priča o sadašnjosti i prošlosti, a govori o odvažnosti i zreloj stvaralačkoj energiji naspram mladalačke želje za osobnim glazbenim izričajem i dobrom zabavom – elementima koji će ponovo spojiti snažne osobnosti i nespojive karaktere.

U filmu se isprepliću trenuci provedeni u glazbenom studiju s onima u ambijentima u kojima protagonisti – Edi i Vlado Maružin, Livio Morosin, Josip Pino Ivančić, Čedo Mošnja, Sanda Letonja-Marjanović i Igor Arih – danas žive i stvaraju.Danilo-Lola Ilić: Good Spirits

The full-length documentary with the working title “Good Spirits” will once again bring together the members of the band Gustaph y njegovi dobri duhovi, gathered on a new musical project in which the emphasis will be placed on the collective creative process, relationships and dynamics between artists.

The starting point of the story is the history of the group that was active in the first half of the 80s in Vodnjan, a small town near Pula. The film is a collage of individual stories about the present and the past, and it speaks of courage and mature creative energy against the youthful desire for musical expression and good entertainment – elements that will reconnect strong personalities and incompatible characters.

The film interweaves moments spent in the recording studio with those of the environments in which the protagonists – Edi and Vlado Maružin, Livio Morosin, Josip Pino Ivančić, Čedo Mošnja, Sanda Letonja-Marjanović and Igor Arih – live and work.Ines Pletikos, Andrej Korovljev, Danilo-Lola Ilić i Katarina Radetić: Pulske priče

Film radnog naziva „Pulske priče“ je dugometražni igrani omnibus kojim će biti prepričano četrdeset godina odrastanja grada. Scenarije i režiju radit će četvoro pulskih redatelja i redateljica: Ines Pletikos će obrađivati kraj ’70-ih i početak ’80-ih, Andrej Korovljev drugu polovicu ’80-tih i početak ’90-ih, Danilo-Lola Ilić sredinu ’90-tih, a Katarina Radetić prvu dekadu novog tisućljeća.
Kroz njihov senzibilitet želimo istražiti duh ovog grada prepunog osobenjaka, konformizma i otpora, velikih prevrata i dirljivih ljudskih priča, te propitati sadašnjost kroz prizmu prošlih vremena i aktualne situacije. Naglasak je stavljen na razvoj identiteta i komunikacijske izazove u Puli kao malom, multikulturalnom i multietničkom ambijentu koji uvijek nanovo trpi drastične promjene.Ines Pletikos, Andrej Korovljev, Danilo-Lola Ilić and Katarina Radetić: Pula’s Stories

The film with the working title “Pula’s Stories” is an anthology about forty years of the city’s growth. Four directors from Pula will write and direct four stories situated in different decades: Ines Pletikos will process the end of the 70s and beginning of the 80s, Andrej Korovljev the second half of the 80s and beginning of the 90s, Danilo-Lola Ilić the mid 90s and Katarina Radetić the first decade of the new millennium.
Through their sensibility, we want to explore the soul of this city full of eccentrics, conformism and resistance, great upheavals and touching human stories. At the same time, we will examine the present through the prism of the past and the current situation. The accent is put on the formation of identity and communication challenges in this small, multi-cultural and multi-ethnic environment that repeatedly suffers drastic changes.