Klub PFT

Klub Pulske filmske tvornice je mjesto posvećen razvoju, unapređenju i promociji filmskog i video stvaralaštva te filmske umjetnosti općenito, ali i produkciji dokumentarnih, igranih i eksperimentalnih filmova. Koncipiran je tako da privuče, zainteresira i educira građane po pitanju filmske umjetnosti te ih u konačnici potakne na autorsko filmsko i video stvaralaštvo.

U njegovu sklopu održavaju se teorijske i praktične edukacije za djecu, mlade i odrasle osobe, cjelogodišnja produkcija članova te Klubodrom, program projekcija i predstavljanja. U okviru klupske produkcije njeguje se kratkometražno autorsko stvaralaštvo građana, umjetnika, kao i sadašnjih i budućih studenata umjetničkih akademija.

Svim programima organiziranim pod njegovim okriljem želi se pretvoriti Pulu u raskrižje filmskog stvaralaštva i edukacije, a Klub u mjesto okupljanja filmskih entuzijasta svih uzrasta koji imaju na raspolaganju svu savjetodavnu, logističku i tehničku podršku za realizaciju autorskih ideja.


Club PMF(PFT)

The Pula Film Factory Club is a place dedicated to the development, improvement and promotion of film and video production, and the seventh art in general. It is designed to attract, intrigue and educate citizens and ultimately to encourage them to produce their own documentaries, feature and experimental films, or videos.

The programme of the Club includes theoretical and practical education for children, youth and adults, a year-round production for members and Klubodrom, a programme dedicated to screenings and presentations. Within the Club’s production, we cherish the realization of short films by citizens, artists, as well as current and future students of art academies.

The goal of its programmes is to turn Pula into a crossroad between filmmaking and education, and the Club into a place for gatherings of film enthusiasts of all ages who are given all necessary advisory, logistical and technical support for the realization of their ideas.