1. Kuhinja 2013.

Ivana Hrelja: Žena, dijete (diplomski rad, Fakultet dramskih umetnosti Beograd)

Ivana Hrelja: Melting Street