O nama

Pulska filmska tvornica je udruga koja stvara i podržava filmske autore te svojim znanjem uobličava njihove ideje. Osluškujući potrebe zajednice po pitanju filmskog stvaralaštva organizira teorijsku i praktičnu edukaciju te programe i manifestacije usmjerene ka razvitku, unapređenju i promociji filmskog i video stvaralaštva.

 

Iako je službeno utemeljena 2009., počeci djelovanja udruge sežu u 2004. godinu kada je u suradnji s Festivalom igranog filma u Puli pokrenuta jednomjesečna radionica izrade dokumentarnog filma kasnije nazvana Ljetna radionica izrade filma „Pulska filmska tvornica“. Projekt je privukao mlade iz umjetničkih krugova te je ubrzo stvorena kritična masa željna cjelogodišnjih programa filmske edukacije i produkcije dokumentarnih, igranih i eksperimentalnih filmova. S ciljem zadovoljenja sada već iskristalizirane potrebe zajednice osnovana je udruga u sklopu čije je klupske ili profesionalne produkcije do danas realizirano više od 100 filmova i video radova.

 

Osim programa za mlade i odrasle osobe udruga provodi i niz dječjih edukacijskih programa – od Škole animiranog filma do Novih medijskih kultura – u cilju obrazovanja mlađih generacija, ali i poticanja polaznika na kreativno izražavanje u okvirima sedme umjetnosti.

 

Neizostavno mjesto u radu udruge ima i Klub Pulske filmske tvornice. Otvoren je po dobivanju gradskog prostora 2011. godine, a zahvaljujući angažmanu članova i brojnih volontera 2013. je proširen i obnovljen. Klub je postao svakodnevno mjesto okupljanja filmskih entuzijasta koji u poticajnom ambijentu razmjenjuju iskustva i ideje te razvijaju projekte za koje na raspolaganju imaju svu potrebnu logističku i tehničku potporu. U cilju pretvorbe Pule u kreativno raskrižje filmskog stvaralaštva i edukacije danas se ondje odvija lepeza programa i manifestacija – od cjelogodišnje produkcije, intenzivnih radionica, tjednih projekcija i predstavljanja popraćenih analizama i diskusijama, pa sve do revija i susreta sa stručnjacima s područja filmske umjetnosti koji građanima dočaravaju ljepotu i moć filma u svim njegovim tehničkim i umjetničkim aspektima.


About Us

Pula Film Factory is a non-profit association dedicated to film education and non-professional, as well as professional production. Our programs include theoretical and practical education about film, animation and media for children, youth and adults, intensive workshops from script to screen, but also screenings and presentations of independent authors, professional filmmakers, film organizations and festivals. Our activities are focused on the development, improvement and promotion of the seventh art, while our goal is to transform Pula in a crossroad between film production and education.

The association was officially founded in 2009, but its activities began back in 2004 when, in collaboration with the Pula Film Festival, a one-month workshop for documentaries was launched and which was later named Summer workshop for filmmaking “Pula Film Factory”. The project summoned young people from art circles and soon afterwards, it reached a critical mass that demanded year-round programs of film education and production of documentaries, feature and experimental films. With the aim to satisfy the crystallized needs of the community the association was finally founded, and within it more than 100 films and videos were realized until now.

The Pula Film Factory Club also holds an important place in its activities. It was opened after obtaining the place in the city’s ownership in 2011 and thanks to the efforts of members and numerous volunteers it was expanded and renovated in 2013. The Club has become a daily gathering place for film enthusiasts, which share their experiences and ideas, and develop projects in a stimulating environment where they have all the necessary logistical and technical support at their disposal. Nowadays, a variety of programs and events are organized there – from a year-round production, intensive workshops, weekly projection and presentation accompanied by analyses and discussions, to manifestations and meetings with film experts that evoke the beauty and power of film in all its technical and artistic aspects.