RAF 2015.

RAF 2015.


Cilj radionice je educirati polaznike viših razreda osnovnih škola o svim fazama izrade animiranog filma te ostvariti grupni animirani film u kojemu se koristi što veći broj animacijskih tehnika.


Borba 4 svijeta