O ROŠ-u

Radionica filmske medijske kulture u osnovnoškolskoj nastavi namijenjena je polaznicima V i VI razreda osnovnih škola, a sastoji se od sedam predavanja te praktikuma u sklopu kojega učenici grupno izrađuju svoj prvi film. Njezin je cilj približiti im HNOS-om (Hrvatski nacionalni obrazovni standard) propisane pojmove u nastavi medijske kulture te ujedno potaknuti redovitu produkciju dječjeg filmskog stvaralaštva na području Pule i okolice.