Nove medijske kulture

Projekt Nove medijske kulture je pokrenut 2013. s ciljem da se mladima na sažet i zanimljiv način objasni uloga medija u zajednici i društvu, te približe različita filozofska i kulturalna stajališta zahvaljujući kojima će ih bolje razumjeti.
Te prve godine održan je u pulskoj Gimnaziji i Klubu PFT-a čitav niz predavanja u sklopu kojih su se srednjoškolci upoznali s Novim medijskim kulturama, kao i praksama koje ih utjelovljuju, čineći tako nezavisnu kulturu. Na taj ih se način željelo odmaknuti od linearnog prepričavanja povijesti medija i uvesti dublje u tematiku.
U 2014. projekt je nastavljen na poziv pulske Gimnazije, koja je tada pripremala obilježavanje 13 godina Eko-škole i 20 godina eko djelovanja Lumena. Za tu su priliku u sklopu projekta izrađene Facebook, YouTube i internet stranice Lumena i Eko-škole na koje su učenici plasirali sav arhivski materijal (fotografije, novinske članke i ostale tekstove).
Godine 2015. pokrenut je u suradnji s pulskom Gimnazijom fakultativni predmet Komunikologija te blog „Populogija“. Stranica je nastala kao praktični dio Komunikologije, a cilj projekta i medijske platforme na kojoj se on ostvaruje je priprema srednjoškolaca za stvaranje, kritičko čitanje medijskih sadržaja i njihovu distribuciju.