Medionauti

Medionauti je edukativno-informativni projekt zamišljen u obliku televizijske emisije, čiji je cilj pružiti djeci i mladima neformalno obrazovanje s područja građanskog odgoja i medijske pismenosti. Sastoji se od niza povezanih aktivnosti: radionica, istraživanja, anketa, intervjua, izvještaja, rasprava i debata, te osmišljavanja i realizacije medijskog proizvoda, odnosno zagovaračkog filma, socijalne reklame ili reportaže. Svaka epizoda „Medionauta“ propituje jednu temu iz kurikuluma građanskog odgoja s time da je naglasak stavljen na medije koji u suvremenom informatičkom društvu igraju ključnu ulogu te na osobne stavove sudionika, odnosno srednjoškolaca.

 

Tijekom procesa stvaranja televizijske emisije oni se bave analizom medijskih sadržaja, novinarskim istraživanjem i izvještavanjem, anketiranjem i intervjuiranjem građana i stručnjaka, analizom rada institucija i zakonskih regulativa, te dokumentarnom, animiranom i igranom filmskom i TV produkcijom. Također, pod vodstvom mentora i uz stručnu suradnju profesionalne TV produkcije učenici direktno sudjeluju u izradi televizijske emisije. Svi učenici srednjih škola pozvani su na suradnju, a prijaviti se mogu putem facebook stranice Medionauta.

 

Projekt nije namijenjen samo djeci i mladima već i roditeljima, pedagozima te svakoj osobi zainteresiranoj za unapređenje građanskog odgoja i medijske pismenosti, kao i aktivno sudjelovanje u stvaranju pravednijeg društva.

 

Pulska filmska tvornica producira projekt, dok je za tehničku realizaciju zadužena MedVid produkcija d.o.o. Partneri Medionauta su Hrvatski filmski savez, Gimnazija Pula, Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, Centar za građanske inicijative Poreč, Društvo Naša Djeca Pazin, udruga Alfa Albona Labin. Projekt financiraju Agencija za elektroničke medije i Hrvatski audiovizualni centar.

 

Voditelji projekta su Ivan Dobran, Tanja Carić i Marko Zdravković-Kunac.

 

Medionauti is an educational and informative project conceived in the form of television programmes, which aim to provide children and youth with non-formal education in the fields of civic education and media literacy. It consists of a series of related activities: workshops, researches, surveys, interviews, reports, discussions and debates, as well as the preparation and realization of media products, or advocacy films, social commercials or reportages. Each episode explores one topic from the curriculum of civic education classes, and the emphasis is placed on those media that play a key role in the modern information society and on the personal attitudes of the participants – high school students.

During the process of creating television shows, they analyse media contents and make journalistic investigations, reports, polls and interviews with citizens and experts. They also analyse the functioning of institutions and legal regulations, and are engaged in documentaries, animated and feature films and TV production. Under the guidance of mentors, and with the technical assistance of professional TV production, the students are directly involved in the production of television programmes. All high school students are invited to cooperate in the project and can apply via Medionauti’s Facebook page.

The project is not designated only for children and young people but for parents, teachers and any person interested in improving civic education and media literacy, and in active participation in the creation of a more fair society.

Pula Film Factory produces the project which is technically realized by MedVid Productions Ltd. Partners of Medionauti are the Croatian Film Association, Gymnasium Pula, School of Applied Arts and Design Pula, Centre for Civic Initiatives Poreč, Association Our Children Pazin and Association Alfa Albona Labin. The project is funded by the Agency for Electronic Media and the Croatian Audiovisual Centre.

Project managers are Ivan Dobran, Tanja Carić and Marko Zdravković-Kunac.

 

Medionauti – Građanski odgoj i medijska pismenost

 

Epizode 01-07