Klubodrom

Klubodrom Pulske filmske tvornice je cjelogodišnji program posvećen promociji filmske i video umjetnosti, ali i edukaciji građana o prošlim i suvremenim tokovima. U njegovom se sklopu održavaju projekcije dugometražnih i kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova, predstavljanja afirmiranih i neafirmiranih domaćih i inozemnih filmskih i video autora, organizacija, festivala i revija, kao i niz drugih programa koji građanima dočaravaju ljepotu i moć filma u svim njegovim tehničkim i umjetničkim aspektima.

Trenutnu okosnicu programa sačinjavaju predstavljanja, projekcije filmova po odabiru voditeljice Klubodroma Ivane-Nataše Turković i članova, te Književno-filmske Bijele večeri s Borisom Vincekom, koje su posvećene književnim djelima i njihovim filmskim adaptacijama. One funkcioniraju kao svojevrstan klub čitatelja u kojemu se analizira prijenos priče s pisane stranice na veliki ekran. Svi programi su sastavljeni od uvodne riječi i naknadne analize i diskusije s gledateljima kojima moderira voditelj pojedinog programa.


Klubodrom is a year-round program dedicated to the promotion of film and video art, as well as to the public education about past and contemporary trends. It includes screenings of full-length and short features, documentaries, experimental and animated films, presentations of known and unknown national and international film and video authors, organizations, festivals and reviews, and other programs that evoke the beauty and power of film in all its technical and artistic aspects.

Currently, the program consists of presentations, screenings of films chosen by the Klubodrom’s manager Ivana-Nataša Turković and its members, and the programme White Evenings with Boris Vincek dedicated to literary works and their film adaptations. The last programme functions as a sort of book club in which the accent is put on the analysis of the transition of stories from the written page to the big screen. All programs consist of an introduction and subsequent analysis and discussion with the audience moderated by the manager of each programme.