Ljetna radionica izrade filma „Pulska filmska tvornica“

S prvom radionicom izrade dokumentarnog filma “Pula Film Factory” organiziranom 2004. u sklopu 51. Festivala igranog filma u grad se nakon četrnaest godina (Foto-kino klub Jelen ugašen je 1990.) na velika vrata vraća neprofesijsko filmsko stvaralaštvo. Tijekom intenzivne jednomjesečne edukacije naknadno preimenovane u Ljetna radionica izrade filma „Pulska filmska tvornica“ deset polaznika stječe znanja iz svih faza stvaranja filma te u konačnici ostvaruje vlastiti kratkometražni dokumentarni, igrani ili eksperimentalni film. Od samih početaka segmente radionice – razradu ideje i scenarija, snimanje i montažu – vodili su vrsni hrvatski filmaši: Biljana Čakić-Veselič, Nebojša Slijepčević, Igor Bezinović, Dario Juričan, Dinka Radonić, Kristijan Burlović…

U prvom segmentu, razradi ideje i scenarija, polaznike se upoznaje s važnosti odabira i oblikovanja ideje, osnovnim principima za uspješno strukturiranje filmskog sinopsisa kao temeljnog sredstva za izražavanje i razvijanje filmske ideje, te načelima pisanja scenarija, njegovim težištima, problemima i kvalitetnoj razradi. Snimanje se sastoji od teorijskog dijela o tehničkim dijelovima i mogućnostima kamere, kompoziciji i naraciji kadra, tonu i njegovom snimanju, te praktičnog dijela, odnosno samog snimanja. Naposljetku, u sklopu montaže, polaznici savladavaju jezik i tehnologije montaže te stvaranje grubog i finog reza.


SUMMER WORKSHOP FOR FILMMAKERS “PULA FILM FACTORY”

With the first Workshop for documentaries “Pula Film Factory” organized in 2004 as part of the 51st Pula Film Festival, non-professional filmmaking returns in the city after fourteen years (the Photo-cinema club Jelen was closed in 1990). During the one-month intensive educational process, later renamed Summer workshop for filmmakers “Pula Film Factory”, ten participants acquire knowledge of all phases of production and realize their own short documentaries, feature and experimental films.

From the very beginning, various segments of the workshop – elaboration of ideas and scenarios, shooting and editing – were led by excellent Croatian filmmakers like Biljana Čakić-Veselič, Nebojša Slijepčević, Igor Bezinović, Dario Juričan, Dinka Radonić, Kristijan Burlović…

In the first segment, developing ideas and scenarios, the participants are introduced to the importance of the selection and shaping of ideas which are basic principles for a successful structuring of a film’s synopsis – a fundamental means of expressing and developing film ideas, and principles of screenplay writing, its focuses, problems and quality development. Shootings workshops consists of a theoretical part – regarding cameras’ technical parts and capabilities, composition and frame narrative, sound and its recording – and a practical part, i.e. the shootings. Finally, during editing workshops, the participants learn about the editing language and technologies, and the creation of a rough and a final cut.